Rosenhagen (ev. Kirche)


Gebrüder Rohlfing, Osnabrück, 1908


Pneumatische Kegellade

   
Manual (C-f3)
Prinzipal 8'
Salicional 8'
Gedackt 8'
Oktave 4'
   
Pedal (C-d1)
Subbaß 16'
   

Oktavkoppel, Pedalkoppel, TuttiHistoriogramm
1908 Neubau, Gebrüder Rohlfing, Osnabrück

1917

Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (1925 in Zink ersetzt)

1992

Instandsetzung, Groß & Soldan, Waditz