Kreuzburg (ev. Kirche)


Albert Hollenbach, Neuruppin, 1895


Mechanische Schleiflade

   
Manual (C-f3)
Principal 8'
Salicional 8'
Gedackt 8'
Octave 4'
   
Pedal (C-d1)
Subbass 16'
   

Pedalcoppel, CalcantHistoriogramm
1895 Neubau, Albert Hollenbach, Neuruppin

1917

Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später in Zink ersetzt)

1974

Instandsetzung, Eberswalder Orgelbauwerkstatt