Salzbrunn (ev. Kirche)


Barnim Grüneberg, Stettin, 1908


Pneumatische Kegellade

   
Manual (C-f3)
Principal 8'
Salicional 8'
Flöte 4'
   
Pedal (C-d1)
Subbaß 16'
   

Pedal-Coppel, CalcantHistoriogramm
1908 Neubau, Barnim Grüneberg, Stettin, Opus 565

1917

Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (1960 ersetzt)

1960

Instandsetzung, Hans Voit, Rathenow

2015

Instandsetzung, Jörg Stegmüller, Wilhelmshorst