Potsdam (neuapost. Kirche)


Schuke Orgelbau, Potsdam, 1958


Mechanische Schleiflade (15 I/P)Historiogramm
1958 Neubau, Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 286