Reudnitz (ev. Kirche)


Orgelbau-Anstalt Gebrüder Dinse, Berlin, 1880


Mechanische Schleiflade

   
Manual
(C-f3)
Principal 8'
Salicional* 8'
Gedact 8'
Octave 4'
Flauto dolce 4'
Octave 2'
   
Pedal (C-d1)
Subbass* (fehlt) 16'
 

Pedalcoppel (Tritt), Calcantenglocke

 

* andere BeschriftungHistoriogramm
1880 Neubau, Orgelbau-Anstalt Gebrüder Dinse (Berlin)
1894 Instandsetzungsarbeiten, Theodor Weber (Beeskow)
1917 Eingriff unbekannter Hand
1926 Eingriff unbekannter Hand
1928 Eingriff unbekannter Hand
1929 Eingriff unbekannter Hand
1954 Reinigung, Karl Gerbig (Eberswalde)
1995 Reinigung, Christian Scheffler (Sieversdorf)
2006 Zustandsuntersuchung, Christoph Kreide (Oelsen)