Kablow (ev. Kirche)


Albert Lang, Berlin, 1870

 

Mechanische Schleiflade (8 I/P)

   
   
   


Historiogramm 
1870 Neubau, Albert Lang, Berlin
1903 Instandsetzung, Gebrüder Dinse, Berlin
1916 Instandsetzung, Gebrüder Dinse, Berlin
1917 Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später durch Zink ersetzt)